REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019/20

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/20 zostanie przeprowadzona

w formie elektronicznej: https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/

 

Więcej informacji: http://www.oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia OŚ.0050.14 .2019

 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 stycznia 2019 r.

 

Etap rekrutacji

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

Potwierdzanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację.

11 lutego 2019 r.

18 lutego 2019 r.

 

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców.

Wprowadzenie do systemu wniosku o przyjęcie do przedszkola, przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.

19 lutego 2019 r.

15 marca 2019 r.

01 sierpnia 2019 r.

- 09 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja wniosków.

25 marca 2019 r.

- 08 kwietnia 2019 r.

12 sierpnia 2019 r.

- 19 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia 2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli.

11 kwietnia 2019 r.

18 kwietnia 2019r.

21 sierpnia 2019 r.

- 23 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 kwietnia 2019 r.

26 sierpnia 2019 r.

deklaracja_o_kontynuacji_2019.pdf">*

rodo_klauzula.pdf">*