Kadra

Aleksandra Kosmala-Janaska

Funkcja: nauczyciel

magister pedagogiki, nauczyciel mianowany

Wychowawca:

ODDZIAŁ ŻÓŁTY