Kadra

Monika Ponichtera

Funkcja: nauczyciel

magister pedagogiki, nauczyciel mianowany

Wychowawca:

ODDZIAŁ NIEBIESKI