Kadra

Małgorzata Kwiatkowska

Funkcja: nauczyciel

magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany

Wychowawca:

ODDZIAŁ FIOLETOWY