Kadra

Emilia Mikołajun

Funkcja: nauczyciel

magister pedagogiki, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy

Wychowawca:

ODDZIAŁ CZERWONY