Grupa ODDZIAŁ NIEBIESKI

Jesteśmy jedną z najstarszych grup w przedszkolu. Chętnie uczęszczamy do przedszkola, jesteśmy pogodnymi, otwartymi, ciekawymi i aktywnymi podczas zabaw i zajęć przedszkolakami. Bardzo lubimy różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie, staramy się być samodzielne. Jesteśmy dziećmi otwartymi na nowe znajomości i budowanie silnych więzi, miłymi i koleżeńskimi, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała Z chęcią uczymy się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubimy zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z naszych twarzy. Przed nami wiele zabaw, zajęć, spotkań doświadczeń, które rozwiną naszą osobowość i charakter. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostamy wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nas czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

Wychowawcy:

Moja grupa

Brak wiadomości.