Spotkania z Rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2018/19

 

 

6 września
godz. 17:30

Zebranie organizacyjne, wybory do Rady Rodziców.

25 października
godz. 17:30

Przekazanie informacji o organizowanej w przedszkolu w roku szkolnym 2018/19 pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Spotkanie z logopedą.

12 lutego
godz. 17:30

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze roku szkolnego 2018/19

24 kwietnia
godz. 17:30

Przekazanie informacji o gotowości szkolnej sześciolatków oraz bieżących informacji o postępach dzieci.

Warsztaty z psychologiem.

4 czerwca
godz. 17:30

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za rok szkolny 2018/19