Spotkania z Rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/20

 

 

10 września
godz. 17:30

Zebranie organizacyjne, wybory do Rady Rodziców.

29 października

godz. 17:30

Przekazanie informacji o organizowanej w przedszkolu w roku szkolnym 2019/20 pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Spotkanie z logopedą.

11 lutego
godz. 17:30

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze roku szkolnego 2019/20

28 kwietnia
godz. 17:30

Przekazanie informacji o gotowości szkolnej sześciolatków oraz bieżących informacji o postępach dzieci.

Warsztaty z psychologiem.

2 czerwca
godz. 17:30

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za rok szkolny 2019/20