REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/21

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/21
zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej:

https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/

 

Więcej informacji: http://www.oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje

 


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


 Rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminach 7 kwietnia 2020 - 17 kwietnia 2020 potwierdzają wolę zapisu dziecka do placówki. Wobec zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVD-19 potwierdzenie będzie składane  przez system elektroniczny. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w powyższym terminie jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona
w dniu 21 kwietnia 2020 roku


 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia CUW.020.13 .2020

 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

Potwierdzanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację.

10 lutego 2020 r.

17 lutego 2020 r.

 

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców.

Wprowadzenie do systemu wniosku o przyjęcie do przedszkola, przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.

18 lutego 2020 r.

16 marca 2020 r.

03 sierpnia 2020 r.

- 11 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja wniosków.

23 marca 2020 r.

- 03 kwietnia 2020 r.

13 sierpnia 2020 r.

- 20 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 kwietnia 2020 r.

21 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli.

7 kwietnia 2020 r.

17 kwietnia 2020r.

24 sierpnia 2020 r.

- 26 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 kwietnia 2020 r.

28 sierpnia 2020 r.

  rodo_klauzula.pdf">*