Opłaty

Opłaty za przedszkole:

  • stawka żywieniowa dzienna: 9 zł.
  • opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza godz. realizacji podstawy programowej: 1 zł.
    ( w godz. 8:00 - 13:00 - bezpłatnie )
  • Rodzice dzieci urodzonych w 2014 roku zwolnieni są z opłaty za pobyt.
  • Opłaty za przedszkole należy dokonywać wyłącznie PRZELEWEM na rachunek bankowy:

     

    Bank Pekao SA nr 82 1240 6351 1111 0010 8768 2752