Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

700-800        Schodzenie się dzieci, zabawy w małych zespołach integrujące grupę. Udział dzieci w przygotowaniu materiałów i pomocy do zajęć.

800-825          Zabawy indywidualne i zespołowe odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Praca uzupełniająca i utrwalająca treści programowe. Ćwiczenia poranne.

825-830          Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania.

830-900        Śniadanie.

900-1000      Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej poprzez zajęcia z całą grupą lub w zespołach.

1000-1030    Zabawy dowolne w sali z minimalnym udziałem nauczyciela. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu.

1030-1130    Pobyt na powietrzu. Zabawa ruchowa. Wycieczki i spacery z elementem dydaktycznym, obserwacje przyrodnicze, gry sportowe i terenowe, zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych.

1130-1200      Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

1200-1300      Obiad.

1300-1400     Odpoczynek poobiedni. Relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek, utworów literackich i muzycznych. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i mającymi trudności.

1400-1415     Przygotowanie do podwieczorku, zabawa ruchowa

1415-1430      Podwieczorek.

1430-1700     Zabawy dydaktyczne i tematyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek - praca uzupełniająca i utrwalająca treści programowe. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w ogrodzie lub w sali. Rozchodzenie się dzieci.